902.424.424    ·    93.322.00.99 

                                                          

         

                     
                                                

Actualment en els laboratoris, imperen els analitzadors clínics automatitzats, computats i especialitzats en diferents camps analítics com hematologia, bioquímica clínica , inmunoassaig, urianálisis, microbiologia, i 
genètica entre d'altres
.
Els exàmens electrònics, de radioimmunoanàlisi, i mètodes enzimàtics han permes dosificar amb gran exactitud quantitats petites com nanograms, micrograms o picograms, això fa possible la determinació de marcadors tumorals, identificació d'anticossos, i dosificacions hormonals..    
Des dels anys 70, la incorporació de nova tecnologia es va convertir en una constant per estar actualitzat a les exigències que van néixer del desenvolupament de les especialitats mèdiques com son : neuroquímica, endocrinologia, hematologia i immunologia.

El nostre control de qualitat respon a les més estrictes exigències nacionals i internacionals.

El nostre Laboratori està Certificat en la ISO 9001 per "Bureau Veritas"

Des del més senzilla anàlisi d'orina, fins a la més complicada tècnica hormonal, són seguits amb especial atenció en tots els seus passos per persones que porten més de 30 anys realitzant anàlisis clíniques.

Tots els nostres Laboratoris i Centres d'extracció i recollida de mostres es troben interconnectats informàticament per sistemes encriptades. 

Actualment aquests centres es troben repartits per moltes ciutats de Catalunya