PRINCIPALS ANÀLISI de l'SÍNDROME DE L'EDIFICI MALALT (SEE) 

 CONTAMINANTES QUÍMICS 

 • CO (Monòxid de Carboni)

  CO2 (diòxid de carboni)

  O3 (Ozó)

  Formaldehid en l'aire

  Compostos orgànics volàtils

  Metalls en l'ambient

  Fibres minerals artificials

  Pols respirable o total.

  CONTAMINANTS BIOLÒGICS

  • Control microbiològic ambiental (Gèrmens 37 º i Fongs a 28 º)

   Control microbiològic superfície (Gèrmens 37 º i Fongs a 28 º)

   Anàlisi de Legionella en l'aigua

   Anàlisi de Legionella en l'aire

   Control d'àcars / Identificació

   Control de pol len en l'ambient

  CONTAMINANTS FÍSICS Il

  • luminació
  • Confort tèrmic
  • Soroll
  • Vibracions

  AGENTS PSICOSOCIALS

  • Organització del treball,
  • Promoció,
  • Relacions interpersonals,
  • Control de les condicions ambientals.