ACESEM és una associació pluridisciplinar d'empreses especialitzades en diagnòstic i tractament de la Síndrome de l'Edifici Malalt i de Qualitat Ambiental en l'interior dels edificis.

Entenem qualitat ambiental en interiors com l'assegurament de condicions ambientals en interiors que no afectin adversament la salut i el confort dels ocupants i que permetin desenvolupar adequadament les activitats per a l'ús al qual està destinat un edifici o instal lació en el qual s'implanta el sistema. 

  El nostre Laboratori és membre de ACESEM des de l'any 1997, any de la seva fundació.                                                                                                                                  

Funcions i objectius de l'associació

Són funcions de Acesem:

 • Promocionar el mercat i la cultura de la Qualitat d'Aire Interior, i amb això, promocionar les activitats de les empreses associades.

 • Servir de fòrum i plataforma per a la unificació de criteris en temes de Qualitat d'Aire Interior.

 • Ser, o constituir-se com, l'interlocutor vàlid i de referència per a les diferents administracions públiques en temes de Qualitat d'Aire Interior.

 • Ser el lloc de localització i trobada de les millors empreses especialistes en prevenció, tractament i remediació de situacions associables a la Síndrome d'Edifici Malalt.

 • Ser el lloc de localització i trobada d'empreses especialistes en prevenció, tractament i remediació de situacions associables a infeccions associables a edificacions ia les instal.lacions de les mateixes.

 • Ser el lloc de localització i trobada d'empreses especialistes en prevenció, tractament i remediació de situacions associables a contaminacions i qualsevol altre perill potencial associable a edificacions ia les instal.lacions de les mateixes.

 • Procurar l'acostament, la col.laboració i la màxima sinergia possible entre els seus associats.

 • Mantenir relacions amb qualssevol altres associacions autonòmiques, estatals o internacionals relacionades, directament o indirectament, amb els temes propis de la nostra associació.

  IAquests són els objectius:

  • Promoure la cultura de la Qualitat Ambiental Interior d'edificis.
  • Agrupar les empreses i / o professionals del sector, servint de lloc de localització dels millors especialistes en tractament, prevenció i remediació del SEE (Síndrome de l'Edifici Malalt).
  • Servir de fòrum i plataforma per a la unificació de criteris en temes de Qualitat Ambiental Interior.
  • Actuar com a interlocutor amb l'Administració Pública, representant als professionals del sector.
 •  

  Certificació de qualitat ambiental

  Aquesta norma és d'aplicació als ambients interiors de tot tipus de recintes, instal lacions i edificacions, exceptuant les que es destinen "exclusivament" a l'activitat desenvolupada en processos industrials i / o agrícoles.                   

        PROCÉS D'EMISSIÓ DEL CERTIFICAT PER FEDECAI