Prov.902.424.424 - Fix.93.215.20.60  *DR.NIN 1971 *NINLAB 2007   


Biologia Molecular                                  

Té com a objectiu l'estudi dels processos dels éssers vius des d'un punt de vista molecular. Dins del Projecte Genoma Humà pot trobar la següent definició sobre la Biologia Molecular:

L'estudi de l'estructura, funció i composició de les molècules biològicament importants . Aquesta àrea està relacionada amb altres camps de la Biologia i de la Química, particularment Genètica i Bioquímica.

La biologia molecular fa principalment a l'enteniment de les interaccions dels diferents sistemes de la CÈL.LULA, el que inclou moltíssimes relacions, entre elles les de l'ADN amb l'ARN, la síntesi de proteïnes, el metabolisme  i el com totes aquestes interaccions són regulades per aconseguir un afinat funcionament de la cèl lula.

No obstant això, difereix de totes aquestes ciències enumerades tant en els objectius concrets com en els mètodes utilitzats per assolir-los.

Així com la bioquímica investiga detalladament els cicles metabòlics i la integració i desintegració de les molècules que componen els éssers vius, la biologia molecular pretén fixar-se amb preferència en el comportament biològic de les macromolècules (ADN, ARN, enzims, hormones, etc.) dins de la cèl lula i explicar les funcions biològiques de l'ésser viu per aquestes propietats a nivell molecula