PROVA  RESULTATS ONLINE DIES COD
ANTIAGING ANÀLISI BÀSIC ( 43/46 SNP 'S ) 20 AGIB
ANTIAGING ANÀLISI BÀSIC 2 ( 25 SNP 'S ) 20 AGI2
ANTIAGING RISC trombogènic ( 11SNP 'S ) 20 RITRO
OMEGA 3/OMEGA6 . ÀCIDS GRASSOS POLIINSATURATS SÈRUM 12 OME36
ANTIAGING CARDIO PROFILE ( 38 SNPs ) SANG TOTAL 15 AGCAR
ANTIAGING COMPLET HOME ( 69 SNPs ) SANG TOTAL 15 AGIH
ANTIAGING COMPLET DONA ( 73 SNPs ) SANG TOTAL 15 AGIM
CÀNCER DE MAMA I OVARI HEREDITARI , SEQÜENCIACIÓ GEN BRCA1 35 BRCA1
CÀNCER DE MAMA I OVARI HEREDITARI , SEQÜENCIACIÓ GEN BRCA2 35 BRCA2
HLA DQ2/DQ8 RELACIONAT AMB CELIAQUIA , SANG TOTAL 5 HLDQ2
CGH ARRAY QCHIP POST 60K SANG TOTAL 14 QCHIS
CGH ARRAY QCHIP 60K , DIAGNÒSTIC PRENATAL 15 QCHIP
CRIBRATGE PRENATAL NO INVASIU A SANG MATERNA 11 CRPRN
ARTHROTEST DNA SALIVA 15 ARTSA
TEST MIGRANYA . DiAminoOxidasa ( DAO ) ACTIVITAT SÈRUM 9 DAO
HE4 ( MARCADOR TUMORAL ) SÈRUM 1 HE4S
PERFILS D'ADN ( PETJADA GENÈTICA ) 20 HUEL
ISAC IgE ESPECÍFICA microarray 9 ISAC
INTOLERÀNCIA ALIMENTARIA ( IgG4 88 ALIMENTS ) SÈRUM 3 ALI88
INTOLERÀNCIA ALIMENTARIA ADDITIUS SÈRUM 5 ALIAD
LACTOSA INTOLERÀNCIA A LA , MUTACIÓ ( C - > T - 13910 ) GEN LPH 8 LACI
mS9 ( Septina 9 metilada ) CÀNCER DE CÒLON PLASMA 20 MS9CO
NutriChip COMPLET ( 40 SNPs ) SANG TOTAL 15 NUTC
NutriChip RISC OBESITAT I R.I. ( 26 SNPs ) SANG TOTAL 15 NUTO
NUTRICHIP BÀSIC ( 25 SNP 'S ) 20 NUTB
NUTRICHIP RISC ALTERACIÓ INGESTA ( 12 SNP 'S ) 20 NUTI
NUTRICHIP RISC ALTERACIÓ METABOLISME LÍPIDS ( 9 SNP 'S ) 20 NUTL
NUTRICHIP RISC ALTERACIÓ termogènesi (1 SNP 'S ) 20 NUTT
NUTRICHIP RISC RESPOSTA INFLAMATÒRIA I ESTRÈS OXIDATIU (2 SNP 'S ) 20 NUTO
PRÒSTATA MARCADOR TUMORAL PCA3 ( PROGENSA ) , ORINA 14 PCA3
PERIODONTAL , ESTUDI MICROBIOLÒGIC + ESTUDI GENÈTIC 12 PERMG
PERIODONTAL , ESTUDI MICROBIOLÒGIC 5 PERMI
PERIODONTAL , ESTUDI GENÈTIC GENS DE interleuquina -1 5 PERIL
PERIODONTAL , ESTUDI MICROBIOLÒGIC BÀSIC 5 PERMB
PERIODONTAL , ESTUDI MICROBIOLÒGIC QUANTITATIVA ( REAL TIME PCR ) 9 PEPCR
TEST PREECLAMPSIAPLGF ( FACTOR DE CREIXEMENT placentari ) SÈRUM 15 PRCL
RISC CARDIOVASCULAR PERFIL POLIMORFISMES ( ANTI AGING ) EN SANG 20 AGPMO
Onco SEQ 50 ( PANELL MARCADORS GENÈTICS CÀNCER ) 30 ONC50
SUSCEPTIBILITAT GENÈTICA A LA DEGENERACIÓ MACULAR ASSOCIADA A L'EDAT ( DMAE ) 15 DMAE
SUSCEPTIBILITAT GENÈTICA A GLAUCOMA EXFOLIATIVO 15 GLUG
INTOLERÀNCIA ALIMENTARIA ( IgG 146 ALIMENTS ) SÈRUM 7 AL146
INTOLERÀNCIA ALIMENTARIA ( IgG 164 ALIMENTS ) OVO - LACTI VEGETARIANA SÈRUM 6 ALVEG
INTOLERÀNCIA ALIMENTARIA ( IgG 220 ALIMENTS ) SÈRUM 7 AL220
SEXE FETAL , SANG MATERNA 4 EMSEX
TEST preeclàmpsia SLFT-1/PLGF RATIO SÈRUM 15 SLFT
SPORT - PROFILE COMPLET ( 34 SNPs ) SANG TOTAL 20 SP34
SPORT - PROFILE BÀSIC ( 19 SNP 'S ) 25 SP19
SPORT - PROFILE CARDIO ( 13 SNP 'S ) 25 SPCAR
SPORT - PROFILE DETOX ( 23 SNP 'S ) 25 SPOX
SPORT - PROFILE MORT SOBTADA ( 12 MUTACIONS ) 25 SPMOR
Longitud telomèrica ( AVALUACIÓ DE L'EDAT BIOLÒGICA ) 28 EDADB