Prov.902.424.424 - Fix.93.322.00.99 - Mòb. 667.000.993  *DR.NIN 1971 *NINLAB 2007    ninlab@ninlab.cat

La Síndrome de l'Edifici Malalt (SEE) 

 •     La Síndrome de l'Edifici Malalt (SEE) és el nom que es dóna al conjunt de símptomes diversos que presenten predominantment, els individus en aquests edificis i que no van en general acompanyats de cap lesió orgànica o signe físic diagnosticant, sovint, per exclusió. 

  L'Organització Mundial de la Salut (OMS) diferència entre dos tipus diferents d'edifici malalt, el que presenten els edificis temporalment malalts, en el qual s'inclouen edificis nous o de recent remodelació en els quals els símptomes disminueixen i desapareixen amb el temps, aproximadament mig any, i el que presenten els edificis permanentment malalts quan els símptomes persisteixen, sovint durant anys, tot i haver-se pres mesures per solucionar els problemes (1). 

  Segons la mateixa OMS, aquests edificis tenen una sèrie de característiques comunes: 

  1. gairebé sempre tenen un sistema de ventilació forçada que generalment és comú a tot l'edifici o amplis sectors i existeix recirculació parcial de l'aire 

  2. sovint són de construcció lleugera i poc costoses 

  3. les superfícies interiors estan en gran part recobertes amb material tèxtil, incloent parets, terres i altres elements de disseny interior i afavoreix una elevada relació entre superfície interior i volum 

  4. practiquen l'estalvi energètic i es mantenen relativament calents amb un ambient tèrmic homogeni 

  5. es caracteritzen per ser edificis hermètics en què les finestres no poden obrir-se 

  6. alguns edificis tenen localització de les preses de renovació d'aire en llocs inadequats mentre que altres fan servir intercanviadors de calor que transfereixen els contaminants des de l'aire de retorn a l'aire de subministrament  


  El símptoma més comú d'aquesta síndrome és el cansament que comença a les poques hores d'iniciar a treballar i desapareix als pocs minuts de deixar l'edifici.


  • El mal de cap és no migranyós, generalitzat i amb pesantor.
  • El nas es tapa, la rinitis i el flux nasal són menys freqüents, també es presenta sequedat de la gola i els ulls secs.
  • Hi ha molt escepticisme en la validesa del diagnòstic del SEE, hi ha poques proves objectives per validar els símptomes, alguns poden ser fins psicològics. Tots aquests símptomes són comuns en la població general però el que distingeix el SEE és la seva relació temporal amb el treballar en aquest edifici en partícular.    S'ha revisat científicament alguns punts relacionats amb la qualitat de l'aire interior i la salut humana ja que tot el que respira el treballador pot afectar potencialment la seva salut i és per això que s'ha posat atenció en els últims anys al SEE, la sensibilitat a els químics i la micotóxicos.

La Organització Mundial de la Salut l'ha definit com un conjunt de malalties originades o estimulades per la contaminació de l'aire en aquests espais tancats.

És un conjunt de molèsties i malalties originades en la mala ventilació, la descompensació de temperatures, les càrregues iòniques i electromagnètiques, les partícules en suspensió, els gasos i vaporesde origen químic i els bio aerosols, entre d'altres agents causals identificats.

El tipus de malestars que produeixen i estimulen aquestes situacions és variat: migranyes, nàusees, marejos, refredats persistents, irritacions de les vies respiratòries, pell i ulls, etc. Entre aquests malestars, les al lèrgies ocupen un paper important.

                                                                                                       

Causes 

Els factors que contribueixen a la síndrome es relacionen al disseny de l'ambient construït, i pot incloure combinacions d'alguns o totes les següents causes:

 • Interior contaminació de l'aire
 • Perfums artificials
 • Pobre o inapropiada i fins i tot excessiva il luminació (incloent absència de o només limitats accessos a la llum natural).
 • L'excessiva il luminació genera reflexos a les pantalles de treball dels llocs administratius.
 • Pobre escalfament o refredament de les estades i / o ventilació
 • Mal posicionament dels sistemes de calefacció i aire condicionat
 • Mala acústica
 • Pobres dissenys de mobles i equips (per exemple monitors de PC, fotocopiadores, etc.).
 • Pobre ergonomia.
 • Contaminació química.
 • Contaminació biològica.

L'amo o l'operador d'un "edifici malalt", els símptomes poden incloure alts nivells d'empleats malalts o absentisme, baixa productivitat, baixa satisfacció laboral i alta rotació d´empleats