Les Hormones peptídiques   : Estan formades per cadenes d'aminoàcids, Les hormones peptídiques no poden travessar la membrana plasmàtica de la cèl · lula a la qual van dirigides, per això els receptors per aquestes hormones es troben en la superfície cel · lular .  RESULTATS ONLINE  

Melatonina                    

PRODUÏDA PER Glàndula pineal. Actua sobre : Hipocamp, el tronc cerebral, retina, intestí, etc.Efecte:   Antioxidant i causa la son. 

Serotonina 5-HT   PRODUÏDA per Sistema nerviós central, tracte gastrointestinal  ACTUA sobre el tronc cerebral   Efecte: Controla l'humor, la gana i la son. 

Tetrayodotironina T4 PRODUÏDA per Tiroide  Efecte:   augment del metabolisme basal i de la sensibilitat a les catecolamines, afecta la síntesi de proteïnes.  

Triyodotironina T3 PRODUÏDA per  Tiroide Efecte: La més potent de les hormones tiroïdals: augment del metabolisme basal i de la sensibilitat a les catecolamines, afecta la síntesi de proteïnes. 


 

Adrenalina (o epinefrina) EPI  PRODUÏDA per la Medul · la adrenal  ACTUA sobre el Cor, gots sanguinis, fetge, teixit adipós, ull, aparell digestiu. Efecte: Resposta de lluita, augment del ritme cardíac, vasodilatació, catabolisme del glucogen en el fetge, de la lipòlisi en els adipòcits, subministra oxigen i glucosa al cervell i múscul, i  dilata les pupil · les  

Noradrenalina (o norepinefrina) NRE  PRODUÏDA per la Medul · la adrenal   Efecte: Resposta de lluita o fugida: com l'adrenalina.
Hormona antimulleriana AMH PRODUÏDA per Testicles (cèl · lules de Sértoli) ACTUA sobre Testicle (tubs de Müller) Inhibeix el desenvolupament dels tubs de Müller en l'embrió masculí, Teixit adipós,Fetge, múscul esquelètic, teixit adipós Efecte:Augmenta la sensibilitat a la insulina,  pel que regula el metabolisme de la glucosa i els àcids grassos. 
 
Hormona adrenocorticotròpica ACTH  PRODUÏDA per Hipòfisi anterior   ACTUA sobre  Escorça adrenal  Efecte: Estimula la producció de corticosteroides (glucocorticoides i andrògens). 
Angiotensinógeno i angiotensina AGT Fetge IP3, Gots sanguinis, escorça adrenal, vasoconstricció, allibera d'aldosterona. 
 
Hormona antidiürètica 
(o vasopressina) ADH 
    PRODUÏDA per l´Hipotàlem (s'acumula en la hipòfisi posterior per al seu posterior alliberament) variable  ACTUA sobre Ronyó, gots sanguinis, hipòfisi anterior Efecte: Retenció d'aigua en el ronyó, vasoconstricció moderada; alliberament d'Hormona adrenocorticotròpica de la hipòfisi anterior. 
 
Pèptid natriurètic auricular 
(o atriopeptina) ANP   
PRODUÏDA pel         Cor (cèl · lules musculars de l'aurícula dreta)  Ronyó  Efecte: Regula el balanç d'aigua i electròlits, redueix la pressió sanguínia. 
 
Calcitonina CT PRODUÏDA per Tiroide ACTUA sobre Intestí, ronyó, os Efecte:Construcció del os, reducció del nivell de Ca2 + sanguini, incrementa l'emmagatzematge de Ca2 + en els ossos i la seva reabsorció en el ronyó. 
 
Colecistoquinina CCK PRODUÏDA perDuodè ACTUA sobre Pàncrees, vesícula biliar Efecte: Producció d'enzims digestius (pàncrees) i de bilis (vesícula biliar); supressió de la gana. 
 
Hormona alliberadora de corticotropina CRH PRODUÏDA per l´Hipotàlem ACTUA sobre la Hipòfisi anterior Efecte: Estimula la secreció d'hormona adrenocorticotròpica. 
 
Eritropoetina EPO PRODUÏDA pel Ronyó   ACTUA sobre   Cèl · lules mare de la medul · la òssia  Efecte: Estimula la producció d'eritròcits. 
 
Hormona estimuladora del fol · licle FSH  PRODUÏDA per Hipòfisi anterior. Efecte: Dona: estimula la maduració del fol · licle de Graaf de l'ovari. 
Home: estimula la espermatogènesi i la producció de proteïnes del semen per les cèl · lules de Sértolis dels testicles 
Gastrina GRP PRODUÏDA per Estómac (cèl · lules parietals), duodè, Estómac (cèl · lules parietals) Efecte: Secreció d'àcid gàstric. 
 
Dopamina DPM, PIH o DÓNA Ronyó, hipotàlem (neurones del nucli infundibular) Efecte: Augment del ritme cardíac i de la pressió arterial ,inhibeix l'alliberament de prolactina i hormona alliberadora de tirotropina  
 
Glucagó GCG  PRODUÏDA per Pàncrees (cèl · lules alfa)  Efecte: Fetge glicogenòlisi i gluconeogènesi, la qual cosa incrementa el nivell de glucosa en sang. 
 
Hormona alliberadora de gonadotropina GnRH PRODUÏDA per Hipotàlem .Hipòfisi anterior Efecte: Estimula l'alliberament d'Hormona estimuladora del fol · licle i de la hormona luteïnitzantSomatocrinina GHRH   PRODUÏDA per Hipotàlem,  Hipòfisi anterior Efecte: Estimula l'alliberament d'hormona del creixement. 
 
Gonadotropina coriònica humana hCG PRODUÏDA per la Placenta (cèl · lules del sincitiotrofoblasto)  Efecte: Manteniment del cos luti en el començament de l'embaràs; inhibeix la resposta immunitària contra l'embrió. 
                                            
Lactógeno placentari humà HPL PRODUÏDA per Placenta Efecte: Estimula la producció d'insulina i IGF-1, augmenta la resistència a la insulina i la intolerància als carbohidrats.                                                       Hormona del creixement 
(o somatotropina) GH o hGH 
PRODUÏDA per l´Hipòfisi anterior Os, múscul, fetge  Efecte: Estimula el creixement i la mitosi cel · lular, i l'alliberament de Factor de creixement de tipus insulina I. 
 
Inhibina  PRODUÏDA pel Testicle (cèl · lules de Sértoli), ovari (cèl · lules granuloses), fetus (trofoblast) Hipòfisi anterior Efecte:   Inhibeix la producció d'hormona estimuladora del fol · licle. 
 
Insulina INS PRODUÏDA per Pàncrees (cèl · lules beta) Tirosina kinasa teixits  Efecte Estimula l'entrada de glucosa a les cèl · lules, la glucogenogénesis i la glucólisis, estimula l'entrada de lípids i la síntesi de triglicèrids en els adipòcits i altres efectes anabòlics. 
 
Factor de creixement de insulina 
(o somatomedina)    IGF  
PRODUÏDA per     Fetge.Efecte: Efectes anàlegs a la insulina, regula el creixement cel · lular i el desenvolupament. 
 
Leptina LEP PRODUÏDA pel Teixit adipós Efecte: Disminució de la gana i augment del metabolisme. 
 
Hormona luteïnitzant LH PRODUÏDA per l´Hipòfisi anterior  Ovari, testicle Efecte:Estimula l'ovulació; estimula la producció de testosterona per les cèl · lules de Leydig. Hormona estimuladora dels melanòcits MSH o α-MSH   PRODUÏDA per Hipòfisi anterior / pars intermèdia Efecte: melanòcits melanogènesi (enfosquiment de la pell). 
 
Orexina  PRODUÏDA per   l´Hipotàlem Efecte:Augmenta la despesa d'energia i la gana. 
 
Oxitocina OXT   PRODUÏDA per l´Hipòfisi posterior,Mama, úter, vagina  Efecte:Estimula la secreció de llet; contracció del cèrvix, involucrada en l'orgasme i en la confiança entre la gent;  els ritmes circadians (temperatura corporal, nivell d'activitat, vigília ). Parathormona PTH PRODUÏDA per Paratiroide AMPc Efecte: Augmenta el Ca2 + sanguini i, indirectament, estimula els osteoclasts, estimula la reabsorció de Ca2 + en el ronyó; activa la vitamina D. 
 
Prolactina PRL PRODUÏDA per  Hipòfisi anterior, úter Mama, sistema nerviós centralEfecte: Producció de llet; plaer després de la relació sexual. 
 
Secretina SCT  PRODUÏDA pel Duodè (cèl · lules S) Fetge, pàncrees, duodè (cèl · lules de Brunner) Efecte: Estimula la secreció de bicarbonat, realça els efectes de la colecistoquinina; atura la producció de sucs gàstrics. 
 
Somatostatina Srifa   PRODUÏDA per l´Hipotàlem, illots de Langerhans aparell gastrointestinal Hipòfisi anterior, múscul llis, pàncrees  Efecte:Nombrosos efectes: inhibeix l'alliberament de HGH i de TRH, l'alliberament de gastrina, colecistoquinina, secretina, redueix les contraccions del múscul llis intestinal; inhibeix l'alliberament d'insulina i glucagó.  Trombopoyetina TPO PRODUÏDA per   Fetge, ronyó, múscul estriat megacariòcits  Efecte: Producció de plaquetes
Tirotropina TSH PRODUÏDA per l´Hipòfisi anterior  Efecte: Estimula la secreció de tiroxina i triiodotironina Hormona alliberadora de tirotropina TRH  PRODUÏDA per Hipotàlem (neurones neurosecretoras del nucli paraventricular)  Hipòfisi anterior Efecte: Estimula l'alliberament de tirotropina i de prolactina. 
                                    
Factor alliberador de prolactina PRFPRODUÏDA per Hipotàlem Hipòfisi anteriorEfecte: Estimula l'alliberament de prolactina.                                                         
Lipotropina PRH Hipòfisi anterior PRODUÏDA per Teixit adipós, melanòcits Efecte: Estimula la lipòlisi i la síntesi d'esteroides; estimula la producció de melanina. 
 
Pèptid natriurètic cerebral BNP PRODUÏDA per  Cor (cèl · lules del miocardi) Efecte:Reducció de la pressió sanguínia per reducció de la resistència vascular de la circulació sistèmica, de la quantitat d'aigua, sodi i greixos en la sang Endotelina Estómac (cèl · lules X)PRODUÏDA per Múscul llis de l'estómacEfecte: Contracció del múscul llis de l'estómac. 
Neuropèptid I NPY PRODUÏDA per EstómacEfecte: Augment de la ingestió d'aliments i disminució de l'activitat física. Histamina PRODUÏDA per   l´Estómac (cèl · lules ECL) Efecte: Estimula la secreció d'àcids gàstrics.                                  
                                                       
Renina PRODUÏDA per Ronyó (cèl · lules juxtaglomerulares) Efecte: Activa el sistema renina-angiotensina per la producció de l'angiotensina I del angiotensinógeno