LIPOATROFIA SEMICIRCULAR

Powered by Translate

¿Què és la síndrome de la Lipoatròfia Semicircular relacionada amb els edificis? 


És una malaltia sense causa coneguda realacionada amb diferents factors vinculats a edificis moderns.

Es manifesta en treballs amb computadores, en oficines noves o que inclouen noves tecnoligies, que generen camps electromagnètics que produeixen descàrregues electrostàtiques amb una notable manca d'humitat.
Es considera una alteració benigna del teixit adipós (el greix que hi ha sota la pell), segons la definició de la literatura científica, que consisteix en una reducció molt localitzada del greix.

No produeix dolor, es manifesta en forma de marques allargades que s'enfonsen en la part anterior de les cames.

Pot haver en una cama o en ambdues, les marques tenen entre 5 i 20 centímetres de llarg, 1 a 5 mm de profunditat i prop de 2 centímetres d'ample, i apareixen a una alçada de 72 centímetres del sòl.

Aquests 72 centímentres coiciden amb l'altura estàndard de les taules d'oficina. 
Aquesta patologia afecta més les dones, a causa de la major acumulació de greixos.

En el cas de KBC Bank & Insurance Group.

El primer cas massiu (1995), el 84% de les persones afectades eren dones. 

El seguiment dels casos i els diferents estudis realitzats per Dr. Bart Curvers del servei mèdic de KBC Bank & Insurance Group porten a afirmar que laLipoatròfia Semicircular (LS) no causa més que les manifestacions locals, no és perjudicial per a les dones embarassades ni per al fetus, i no comporta cap dany per a la salut les persones que pateixen aquestes lesions.

Sembla que aquesta patologia és reversible, quan desapareixen les condicions que l'ocasiona, en realitzar les mesures preventives corresponents, o quan la persona en qüestió deixa d'estar exposada a les causes relacionades. 
___________________________________________________________ 

En tenir lloc en l'ambient laboral, a Catalunya, és considerada com accident laboral.

Els departaments de Treball i Salut de la Generalitat de Catalunya i l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) han realitzat i presentat el primer protocol per fer front a la lipoatròfia semicircular.

El protocol indica que els casos de lipoatròfia semicircular, si es produeixen a conseqüència del treball, s'han de considerar accident laboral

 PROTOCOL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. pdf

                                                                                                                                              

                     

 

Possibles causes

La causa exacta segueixen sent desconeguda, però es creu que juguen un

paper important els camps electromagnètics, encara que es `té constància

que hi intervenen diferents variables, i, per tant, existeix la certesa que és

multifactorial (humitat, electricitat estàtica, condicions ambientals, mobiliari conductor)

Els casos es produeixen quan es combinen una sèrie d'elements en un edifici:

• Electricitat estàtica. 
• Baixa humitat. 
• Presència de mobles amb elements metàl.lics que facin de conductors. 
• Posada a terra deficitària o inexistència d'aquesta connexió
. 

Des dels primers casos detectats s'han elaborat diversos estudis per mirar

de trobar la relació d'aquesta lesió amb una causa determinada. 

La hipòtesi que ha cobrat més força es relaciona amb la descàrrega electrostàtica

(ESD) en les cuixes, via taula de l'escriptori.

Les descàrregues electrostàtiques locals en aquesta regió de les cames, on el cos humà

s'acosta a la vora de la taula, poden explicar d'una manera plausible des del punt de

 vista biològic que està passant en el teixit adipós superficial. 

Els macròfags activats produeixen citocines que poden danyar els adipòcits i modificar l'estructura del teixit adipós. 
__________________________________________________________________

Mesures preventives a seguir :

Prenent com a referència els diversos estudis i el seguiment d'aquest problema

del Dr. Bart L. Corbes, les mesures a adoptar són les següents:


• Humitat relativa del 50% 
• Recobrir les vores de les taules amb poliuretà per a aconseguir l'aïllament, i evitar

les descàrregues electrostàtiques a les cames dels treballadors. 
• Posada a terra del mobiliari conductor i els equips elèctrics. 
• Cadires especials (que dissipin les descàrregues electrostàtiques, ESD). 

                                                                                                                                                                                                              *** Font Secretaria de Medi Ambient i Salut Laboral de la UGT de Catalunya               

 LIPOATRÒFIA DOC. COMUNITAT MADRID. pdf