HAIR-LAB Determina els   MINERALS TÒXICS  Els metalls tòxics són substàncies contaminants que penetren de manera insidiosa en el nostre organisme a través dels aliments, les begudes, l'aire de l'atmosfera, la roba, els cosmètics i els transports. 


                      

Powered by Translate

Una vegada que han penetrat, els metalls tòxics s'acumulen lentament en els òrgans (ossos, fetge, sistema nerviós) i en els teixits (adipós) on desenvolupen la seva acció nociva.

Els metalls tòxics representen un aspecte important de la bioquímica i de la patologia que pot explicar la causa de símptomes i malalties de rellevància. 

El principi bàsic és que quan es produeix un desequilibri d'elements vitals, aquests són sempre reemplaçats per metalls tòxics en els llocs d'enllaç dels enzims i en els sistemes enzimàtics.

I Exemple: el plom reemplaça el Calci, el cadmi i el Coure reemplaça el Zinc, el Alumini pot reemplaçar el Magnesi i el manganès, etc.

La substitució dels minerals vitals pels tòxics bloqueja l'activitat del propi complex enzimàtic provocant dany metabòlic i energètic, induint una vasta gamma de símptomes de vegades de difícil interpretació, ia més amb disfunció fisiològica.

 Amb l'anàlisi mineral del bulb i de la tija polar del cabell obre moltes àrees de recerca encara avui ignorades .


 permet al metge no només fer una valoració de l'equilibri entre els minerals tòxics i protectors sinó que permet avaluar les defenses orgàniques.


La teràpia nutricional ha de ser considerada no només com un balanç de minerals, sinó com la substitució dels metalls tòxics pels essencials. 

Els principals metalls tòxics en el 

  •  Plom,
  •  Mercuri,
  •  Alumini,
  •  Cadmi,
  •  Arsènic,
  •  Níquel,
  •  Bari,
  •  Urani;

Aquests produeixen els seus efectes tòxics sobre l'organisme encara en baixes concentracions i estan avui considerats entre les substàncies més nocives i perilloses per a la salut .

Alguns minerals, encara en concentracions molt febles són potencialment cancerígens, però usualment el seu efecte no es manifesta, i d'aquesta manera pot desenvolupar els seus rols fisiològics gràcies a la presència d'antagonistes específics .

De la qual cosa pot deduir que no és suficient valorar els nivells dels metalls tòxics presents en els teixits, sinó que també és necessari calcular la seva relació amb els antagonistes fisiològics.

Cal subratllar que els metalls tòxics poden tenir a més un rol fisiològic (tant és veritat, que recentment s'han identificat alguns sistemes enzimàtics que tenen com a cofactor el mercuri) i els minerals nutricionals es veuen alterats .

Una altra consideració important és el rol neurovegetatiu desenvolupat per diversos minerals. 

Una de les principals raons del desinterès pel que fa als metalls tòxics com a factors fonamentals en la causa de malalties, és que l'anàlisi mineral del cabell no constitueix una anàlisi de rutina per als metges. 

L'anàlisi dels minerals obre moltes àrees de recerca encara avui ignorades.


La teràpia nutricional ha de ser considerada no només com un balanç de minerals, sinó com la substitució dels metalls tòxics pels essencials.