PROVA DE LA PATERNITAT  SENSE MOSTRA DE LA MARE      RESULTATS ONLINE   

PROVA de la PATERNITATActualment una prova de paternitat per ADN dissipa els dubtes sobre la paternitat amb una exactitud del 99,99%.

TEST de PATERNITAT - PARE i FILL/a

NinGeneticss'encarrega de la problemàtica del sol licitant, i li proporcionauna resposta ràpida i discretaa aquesta pregunta.  RESULTATS en 5 dies

Actualment i amb les modernes tècniques,amb més de 99.9% de precisió, només necessitem, mostres insignificants del fill, restes de sang, cabells amb bulb, cèl lules de la cavitat oral preses amb escovilló, o mitjançant una extracció de sang de tots dos.

Ningen es la divisió de genètica mol·lecular de NinLab, especialitzada en la realització de les proves de Paternitat i Parentiu

    

PROVA de PATERNITAT amb VALIDESA LEGAL

Per poder utilitzar el resultat de l'anàlisi en un assumpte legal, és condició indispensable que tots els que hagin intervingut en la realització de la prova donin el seu consentimenti que la mostra d'ADN es prengui en presència d'un testimoni professional i independent, com un metge o un notari.

Concerti una cita amb un metge o un notari per demanar-li que estigui present quan s'extregui el material d'ADN (mucosa de la galta) i pugui certificar-ho.

A més, ha de constatar-se la identitat del suposat pare, del fill, i de la mare

Si esta interessat en una prova de validesa legal, consulteu-nos sense cap problema al número 902.424.424,o pot omplir la sol.licitud.

El material d'ADN es guarda en una caixa precintada.

Rebrà l'informe amb els resultats per carta certificada.
A continuació podrà presentar aquest informe al jutjat.

Es una prova personal de paternidad que pot concedir un estat jurídic.

Podrà presentar els resultats del
anàlisi com document oficialen en cas de:

Pensió alimentària / tutela

  • Reconeixement
  • Dret de visites
  • Successions / herències

_____________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVES DE PATERNITAT I PARENTIU

PROVA DE CROMOSOMA "Y" - GERMÀ / GERMÀ

- Tots els homes tenen uncromosoma Y,el qual passen els seus fills .

Realitzant la prova del cromosoma Y en 2 O més germans podem comprovar si tenen el mateix pare.

L'anàlisi d'ADN és 99.99% exacte

Nota: aquesta anàlisi pot ser usat per provar

diverses relacions masculines (per exemple oncle-nebot, avi-nét, etc.)

PROVA DE CROMOSOMA "X" GERMANA/ GERMANA

Tots els homes contenen uncromosoma Xel qual passen a totes les seves filles.

En comprovar el cromosoma X de dues germanes poden comprovar si tenen el mateix pare.

Aquesta prova d'ADN és 99.5% exacta.

- Nota: aquesta anàlisi és la millor per germanes amb mares diferents, o si tenen la mateixa mare, és millor introduir la mostra de la mare.

PROVA DE COMPLETA DE GERMÀ / GERMANA

Si necessiteu fer la prova de germà i germana del mateix pare, llavors vostè necessitarà fer una prova d'ADN de germans (complets).Aquesta prova té només una exactitud del 80%, i analitza la quantitat d'ADN compartida entre germans.

- Els germans comparteixen més ADN que persones que no tenen relació entre ells.

PROVA Mitocondrial

- L'exactitud d'aquesta prova depèn molt del tipus

de mitocondri ADN que té la persona.

Si 2 persones tenen un tipus rar de mitocondri ADN, aquestes persones probablement són germans-parents, comparat amb dues persones que tenen en un tipus de mitocondri ADN comú .

La probabilitat d'estar relacionat es calcula després de saber quin tipus d'ADN té la persona.

PROVA AVI / NET-Prova de Cromosoma "Y"

Per a les proves d'avi i nét, la prova de Cromosoma Y és l'opció menys costosa i tindrà una probabilitat bastant alta (99.9% +).

Penseu en el pare de fill (el fill de l'avi), si aquest home no és el pare biològic del seu fill, vostè necessita saber si existeix la possibilitat que el veritable pare biològic no és un parent proper.(Pot ser que el possible pare sigui un germà, cosí o un altre tipus de parent proper al suposat pare).

Si la resposta és no, llavors la prova de Cromosoma "Y" és una bona opció. Tots els homes tenen un cromosoma Y, que passen de pare a fill, les dones no tenen ADN de cromosoma Y per això, l'avi, el seu fill i els seus 3 néts tindran el mateix ADN de cromosoma "Y".

- L'ADN Mitocondrial només s'obté de la mare, de manera que és la prova ideal per comprovar si germans tenen la mateixa mare biològica

_________________________________

-------------------------------------------