Prov.902.424.424 - Fix.93.322.00.99 - Mòb. 667.000.993

  *DR.NIN 1971 *NINLAB 2007    ninlab@ninlab.cat

 SEXE FETAL A LES 8 SETMANES

RESULTATS ONLINELa prova es basa en una anàlisi cromosòmic de la sang de la mare, per tal de detectar el cromosoma "XY"

Només amb una simple extracció de sang de la mare a la 8ª setmana d´embaràs.

RESULTATS  als  2 dies    

 Sexe Fetal a les vuit setmanes d´embaràs

El sistema més estès en l'actualitat per a la determinació del sexe fetal és a través de l'observació per mitjà d'ecografies. 

Amb sort, i depenent de la posició fetal en el moment en què s'obtenen les imatges per l'ecògraf, podrà determinar el sexe a partir de les 14 o 15 setmanes d'embaràs, encara que moltes vegades cal esperar fins a les vint setmanes per a una major fiabilitat.

 

 

Amb aquest nou test, es pot saber el sexe del nadó entre la 7 ª i 8 ª, setmana d'embaràs amb una precisió del 99,5%.

 

És la primera prova en el món, que permet mitjançant, una simple mostra de sang de la mare, l'anàlisi de l'ADN fetal present en el plasma sanguini, i així es pot conèixer el sexe del nadó a partir de la vuitena setmana de gestació

 


La prova es basa en una anàlisi cromosòmic de la sang de la mare, per tal de detectar el cromosoma "XY"


DETECCIÓ CROMOSOMA "XY" EN SANG MATERNA


Part de les cèl lules de la placenta passen a la mare alliberant ADN fetal en el plasma matern. Així, aïllant aquestes restes d'ADN podem detectar presència de cromosoma XY o tan sols XX el que ens determinarà si es tracta d'un nen o d'una nena.

                                                                                                                                                                        

 

Altres aplicacions de la prova la trobem en el terreny de la detecció de la Síndrome de Down.

 

Tot i que aquestes investigacions es troben encara en fase inicial, l'objectiu serà buscar lels mutats que hagin estat transmesos a través del pare.


"Les aplicacions futures passen també pel diagnòstic de malalties monogàmiques transmeses al fetus a través del pare"


 

                                                                                                          

Té aplicació també en el diagnòstic de malalties lligades al sexe, per exemple, en el cas de la Hemofília, malaltia transmesa per les dones però patida pels homes, el conèixer el sexe del nadó el més aviat possible és clau de cara a la selecció de passos a seguir.